Fijneman + Willemsen, training en coaching Fijneman + Willemsen, training en coaching

In teams

Trainingen en teamcoaching

Effectieve samenwerking en synergie kan alleen ontstaan wanneer er aandacht en respect is voor ieder individu in het team. Dit vereist open communicatie waarbij teamleden elkaar serieus nemen, conflicten echt oplossen, betrokken zijn én elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden. Deze combinatie maakt samenwerking krachtig en effectief. In onze trainingen en coaching maken we deze teamprocessen inzichtelijk en sluiten we aan bij de dagelijkse praktijk van de medewerker, het team en de organisatie.

Thema’s:
  • Effectief Samenwerken
  • Intervisie
  • Omgaan met organisatieverandering
  • Teamcoaching
Fijneman + Willemsen, training en coaching

"Uiteindelijk draagt teamwork - en niet geld, strategie of technologie - het meest bij aan het concurrerend vermogen van een bedrijf."
P. Lencioni

contact