Fijneman + Willemsen, training en coaching Fijneman + Willemsen, training en coaching

Intercultureel

Het wordt steeds normaler om contact te hebben met mensen met een andere culturele achtergrond; collega’s, klanten, studenten, patiënten of leveranciers. De éne keer onderschatten we de verschillen, omdat ze niet zo groot lijken. De andere keer zijn we ons terdege bewust van een "culturele" kloof, maar missen we gewoonweg de kennis en de vaardigheden om die te overbruggen. In onze trainingen en workshops ligt de focus op bewustwording van de verschillende aspecten die een rol spelen in interculturele samenwerking en communicatie. We kijken naar waar gaat het mis, wanneer speelt cultuur hierin een kritische rol en wat zijn de mogelijkheden om verschillen te overbruggen?

Thema’s:
  • Intercultureel/internationaal samenwerken
  • Omgaan met diversiteit
  • Intercultural awareness
  • Internationale salesvaardigheden
  • Internationaal onderhandelen
  • Cultureshock en acculturatie
    • Getting to know the Netherlands
    • Living abroad
Fijneman + Willemsen, training en coaching

"Human beings draw close to one another by their common nature, but habits and customs keep them apart."
Confucian Saying

contact